In de vier grote steden in Nederland werd in de afgelopen jaren ruim 25% van de basisschoolleerlingen overgeadviseerd en werd gemiddeld 12% van de leerlingen ondergeadviseerd. Leerlingen met laagopgeleide ouders worden vaker ondergeadviseerd dan kinderen met hoogopgeleide ouders en dat is van blijvende invloed op de rest van hun loopbaan (factsheet gemeente Amsterdam, 2019). In meerdere europese landen, en zo ook in Nederland, staat kansengelijkheid onder druk en worden de verschillen in inkomens steeds groter (van den Bergh et.al., 2020). Kinderen die met een achterstand beginnen op school, hebben een hele lange weg te gaan om “bij te komen”. Aan volwassenen de taak om deze kinderen extra te helpen. Daarvoor is bewustwording en inzicht nodig.

Door het spel IQ110 met elkaar te spelen en na te bespreken wordt je je bewust van de maatschappelijke en persoonlijke mechanismen rondom kansenongelijkheid. De inzichten die dat oplevert en de mogelijkheden om daar invloed op te hebben, dragen bij tot een wereld met rechtvaardige kansen.

Op deze pagina vindt u een kleine greep uit artikelen met meer informatie over kansenongelijkheid. De gegevens verwijzen o.a. naar de website van het ministerie van OCW: gelijke-kansen.nl

Algemene cijfers over kansenongelijkheid zijn te vinden op de Kansenatlas van de Sociaal Economische Raad (SER). De kansenatlas is hier te vinden.

PO

Lerarentekort en kansenongelijkheid
Kansengelijkheid in het onderwijs
Factsheet kansenongelijkheid overgang basisonderwijs- voortgezet onderwijs

VO

Kansengelijkheid in het onderwijs
Kansengelijkheid in het VO

MBO / HBO / WO

Grote verschillen in onderwijskansen in Nederland

Doorstroom VMBO – HBO (artikel 2016)

Ongelijkheid in het hoger onderwijs systeemfalen?

 1,099 total views,  2 views today