Wie zijn wij

Sociale onderneming

IQ110 is een onderneming zonder winstoogmerk. Alle inkomsten worden gebruikt om het spel verder te ontwikkelen en te verspreiden. Het grote doel van de makers van IQ110 is om het probleem van kansenongelijkheid inzichtelijker en concreter te maken en om acties tegen ongelijke kansen te faciliteren en te stimuleren. Het team van IQ110 gaat door met deze strijd zolang het nodig is. Iedereen verdient eerlijke kansen en daar zet het team zich dagelijks voor in. Zowel in de rol als leraar voor de klas, als maker en trainer van het spel IQ110.

Wybe Stavenga

Wybe Stavenga is leerkracht op het VMBO en heeft gewerkt met gedragsmoeilijke jongeren en dak- en thuisloze jongeren. De passie voor de jeugd en het lesgeven gebruikt hij als leidraad in zijn professionele leven. Het is hem al vaker opgevallen dat hij vaak werkt met collega’s met een niet westerse achtergrond die na de lagere school op het VMBO-basis of op het vroegere LBO begonnen zijn.

Hij en zijn autochtone collega’s, die echt niet intelligenter zijn, kwamen na de lagere school meestal op het havo/vwo en incidenteel op de mavo terecht. Tijdens zijn Masterstudie Professioneel Meesterschap is hij zich hierin gaan verdiepen en hoopt een bijdrage te kunnen leveren aan het onder de aandacht brengen van kansenongelijkheid in het onderwijs en daarbuiten.

Bekijk LinkedIn

Dymphna Snijders Blok

Dymphna Snijders Blok werkt op de Hogeschool van Amsterdam als docent en begeleider van studentondernemers. Ook in het HBO ziet zij dat het voor studenten uit gezinnen met relatief kleine netwerken (sociaal kapitaal) vaak lastiger is om succesvol te zijn in bijvoorbeeld het vinden van een uitdagende stageplek of het starten van een onderneming.

Zij ziet het als een belangrijke taak van docenten om studenten het zelfvertrouwen te geven om een plek in de maatschappij te vinden die goed past. Veel studenten kunnen extra hulp, duwtjes en connecties heel goed gebruiken. Dymphna heeft altijd een passie gehad voor het ontwikkelen van spellen, leermiddelen en (leer) evenementen en deze vaardigheid en passie kan ze goed gebruiken bij de ontwikkeling van dit spel.

 

Bekijk LinkedIn

Sharon Fikki

Sharon Fikki is leerkracht op basisschool Driestromenland in groep 7&8. De school waar zij werkt, staat in een sociaal lagere klasse wijk. Dagelijks krijgt ze te maken met leerlingen die verschillende startposities hebben. Op school is te zien dat leerlingen met een lagere startpositie veel meer moeten doen om zich te bewijzen voor bijvoorbeeld een hoger schooladvies. Toen Sharon zelf leerling was, heeft ze hier zelf ook mee te maken gehad.

De weg die zij toen heeft moeten afleggen om te komen waar ze nu staat is vele malen langer dan noodzakelijk geweest. Door haar eigen ervaring en wat zij in het werkveld ziet is ze dat er nog veel moeten gebeuren op het gebied van kansengelijkheid. Tijdens haar masterstudie Professional Meesterschap Is duidelijk geworden dat leerkrachten een zeer belangrijke rol spelen in kansengelijkheid. Met haar drive om alles uit leerlingen te halen hoopt ze een bijdrage te leveren bij het ontwikkelen van het spel zodat leerkrachten tools meekrijgen om leerlingen gelijke kansen te bieden.

Bekijk LinkedIn

Mavis Manu

Mavis Manu is locatie coördinator op de Amsterdamse Plus (niveau 1&2). Dit is een onderdeel van ROC TOP. De Amsterdamse Plus is een uitvalvoorziening voor leerlingen, die gedurende het schooljaar uitvallen binnen een onderwijsorganisatie, dagbestedingsproject of uit een hulpverleningsinstantie komen. Instromen kan op elk moment bij De Amsterdamse Plus, maar leerlingen kunnen alleen aangemeld worden door verwijzers of andere scholen. De school staat in de Indische Buurt.

Door de instroom van nieuwe bewoners, veelal nieuwe stedelingen, wordt de tweedeling tussen een sociaaleconomisch sterke en een zwakkere groep steeds scherper. De leerlingen van de Amsterdamse Plus hebben voor een groot deel een lage startpositie. Deze leerlingen zitten vaak veel langer op school dan nodig was geweest. Als ervaringsdeskundige heeft Mavis ook een lange schoolloopbaan doorlopen. Door haar eigen ervaringen en de doelgroep waarmee ze werkt laat elke keer weer zien hoe belangrijk het is dat we ons meer bewust worden van de kansenongelijkheid voor veel leerlingen. Het spel ‘IQ 110 een bijzonder oneerlijk spel’ draagt bij aan de bewustwording voor leerkrachten en hulpverleners die met leerlingen werken.

Bekijk LinkedIn

Workshop Gelijke Kansen

Is jouw team toe aan inzicht, ervaring en uitwisseling onderling over kansenongelijkheid in het onderwijs? Speel IQ110 samen met jouw collega’s onder leiding van een van de makers van het spel. Boek nu online een workshop.

Boek nu!

Bestel het spel online!

Wil je het spel thuis spelen of met collega's? Je kunt het spel gemakkelijk bestellen via bol.com! Bestel snel en ervaar het oneerlijke spel!

Koop het spel!