Onderzoek

Kansenongelijkheid

In het vakblad Didactief schreef Elffers (2020) over de vraag in hoeverre leerkrachten zich kunnen inleven in een leerling die continue opbokst tegen de onzichtbare krachten die deze leerling op achterstand zetten. Kansenongelijkheid is een complex thema waar onderwijs- en opvoedingsprofessionals dagelijks mee te maken krijgen. Deze professionals zullen binnen hun opleidingstraject ondersteund moeten worden om met dit complexe thema om te gaan. Hierbij is zowel kennis en handelingsbekwaamheid als betrokkenheid en professionele identiteit met betrekking tot dit thema van belang.

IQ110 is een spel dat ontwikkeld is om (toekomstige) professionals inzicht te geven in de mechanismen rondom kansenongelijkheid. Om de impact van het spel te vergroten is de workshop IQ110 ontwikkeld. De workshop kan o.a. in het werkveld van (toekomstige) leerkrachten in het basis-,middelbaar- en vervolgonderwijs en professionals alsmede in de zorg en in het sociale domein worden ingezet.

Vanuit het Centre of expertise Urban onderwijs van de Hogeschool van Amsterdam is er budget vrijgekomen om het effect van het spel en de workshop IQ110 te onderzoeken. Het onderzoek richtte zich op het effect van de workshop bij (toekomstige) onderwijs-, opvoedings- en zorgprofessionals. Er is gekeken naar het effect op onder andere professionele identiteit en het gevoel van handelingsbekwaamheid op dit thema.

Projectopzet

Bij diverse opleidingen van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding, de Faculteit Maatschappijen Recht en de Faculteit Bewegen Sport en Voeding zijn in totaal tien workshops in twee delen gegeven aan de studenten. In workshop deel A speelden de deelnemers het spel IQ110 en was er ruimte voor de nabespreking waarin de mechanismen besproken werden. In workshop deel B werd er aandacht besteed aan de handelingsbekwaamheid en de professionele identiteit met betrekking tot het thema.

De handout die gebruikt werd aan het einde van workshop deel 1 is online in te zien via deze link

Het canvas dat werd uitgedeeld, kun je zien in onderstaand Word document:

Download canvas

Workshop Gelijke Kansen

Is jouw team toe aan inzicht, ervaring en uitwisseling onderling over kansenongelijkheid in het onderwijs? Speel IQ110 samen met jouw collega’s onder leiding van een van de makers van het spel. Boek nu online een workshop.

Boek nu!